Masz pytania dotyczące założenia ogrodu? Zadzwoń: 660 238 216!

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WYKONANIEM GOSPODARKI ZIELENIĄ ORAZ WYSTĄPIENIEM O WYDANIE DECYZJI NA WYCINKĘ KOLIDUJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW

      

Czeka Cię budowa? Na działce masz drzewa i krzewy, które kolidują z Twoimi planami inwestycyjnymi? 

Nie wiesz jak zająć się tym tematem, a chciałbyś jak najszybciej zacząć realizację prac budowlanych?

      
Inwentaryzacja wraz z gospodarką są niezwykle istotnymi elementami całego procesu inwestycyjnego. Powinny być zadaniem priorytetowym, zaraz po wykonaniu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu.


Możemy się tym zająć za Ciebie. Co zrobimy? Wykonamy pełną dokumentację inwentaryzacji zieleni istniejącej wraz z gospodarką zielenią i preliminarzem opłat. Możemy też wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji, zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją.

  

    

nasadzenia zastępcze

   

   

ETAPY WYKONANIA DOKUMENTACJI ORAZ WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM O WYCINKĘ:

Zapytanie od klienta

Wizja lokalna

Określająca czy teren jest ogólnodostępny, jest bezpośredni dostęp do drzew i krzewów, czy teren powinien być uprzątnięty przed rozpoczęciem prac, ponieważ nie ma możliwości pomiaru niektórych egzemplarzy. Wizja lokalna określa również przybliżoną ilość drzew i krzewów, rosnących na terenie opracowania. Na jej podstawie dokonywana jest wycena wykonania dokumentacji. *Na życzenie klienta możemy wykonać wstępny preliminarz opłata za usunięcie i zastąpienie drzew. (UWAGA: preliminarz będzie dotyczył usunięcia drzew z całości terenu, a nie jedynie drzew kolidujących).

Inwentaryzacja zieleni

Po akceptacji oferty cenowej, wykonywana jest kompletna inwentaryzacja terenu. Efektem inwentaryzacji zieleni istniejącej jest spis roślinności, znajdującej się na danym terenie, zawierający numer drzewa lub krzewu, jego gatunek, obwód drzewa na wys. 130 cm (oraz w niektórych przypadkach na wys. 5 cm) lub powierzchnia krzewu, szerokość korony drzewa lub krzewu, ich wysokość oraz uwagi odnośnie stanu fitosanitarnego. Do każdej inwentaryzacji dołączona jest mapa z lokalizacją poszczególnych egzemplarzy.

Gospodarka zielenią

Gospodarka zielenią stanowi integralną część procesu inwestycyjnego, ponieważ to na jej podstawie możemy wystąpić o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. W dokumentacji wskazujemy drzewa i krzewy kolidujące, przeznaczone do usunięcia, a następnie kwalifikujemy je do odpowiednich grup na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Dokumentacja zawiera również preliminarz opłat za usunięcie i zastąpienie drzew.

Projekt nasadzeń zastępczych

Kolejnym etapem w procesie wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jest wykonanie projektu nasadzeń zastępczych, których to wykonanie zwalnia z przymusu dokonania opłat za usunięcie drzew. Projekt nasadzeń odbywa się w konsultacji z klientem oraz projektantem zieleni.

Wniosek o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

Ostatnim elementem jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew
i krzewów, kolidujących z planowaną inwestycją. Istotne jest by już na etapie wykonywania dokumentacji gospodarki zielenią, skompletować odpowiednie dokumenty, wymagane przez urząd, ponieważ znacznie przyspieszy to sam proces składania wniosku. Oferujemy zarówno wystąpienie z wnioskiem w imieniu klienta, jak i pomoc klientowi, jeśli występuje z wnioskiem sam.

wycinka drzew